Les ampolles de vidre, la alternativa ecològica i clàssica

Una de les característiques que ha acopanyat a la humanitat des dels inicis dels temps és la capacitat i la voluntat d’evolucionar constantment i millorar les eines amb les que superar els obstàcles que es van presentant, intentant donar sempre un pas endavant per anar deixant enrere barreres.

L’evolució de la tecnologia ha dut a la descoberta i la creació de tota mena de materials nous, que tenen un munt d’aplicacions diferents, com podem veure en tota mena de recipients i artícles d’us freqüent.

En el cas de les ampolles, per exemple, durant els últims anys han proliferat les ampolles de plàstic, de totes les formes i colors possibles, que es venen fins i tot en màquines de vending i que, per desgràcia, han suposat també un augment en la contaminació per l’ús d’aquests derivats del petroli.

Tot i així, hi ha molta gent que segueix preferint guardar l’aigua i altres begudes en les sempre fiables ampolles de vidre, que durant molts anys van ser el principal recipient de líquids i begudes, i que sembla que en els últims anys han tornat a guanyar força entre els consumidors degut als seus clars avantatges respecte d’altres materials de nova creació.

I és que com diu la dita, si una cosa funciona es millor no tocarla, i les ampolles de vidre han demostrat, al llarg de tota la seva història, ser un excel·lent recipient de tot tipus de begudes i líquids, utilitzat des de temps inmemorials, bàsicament des de la seva creació.

Les ampolles de vidre segueixen sent la millor opció per a recipients de begudes

Això és gràcies a les característiques pròpies del material en sí. Per exemple, i encara que sembli una obvietat, la transparència del vidre fa que sigui molt més identificable el seu contigut, així com la fiabilitat de la qualitat del mateix, un dels motius pel que va substituir ràpidament els recipients de ceràmica en temps passats.

Les ampolles de vidre avui en dia tenen també una importància en el poc impacte que genera en el medi ambient, ja que es un material 100% reciclable i que requereix uns recursos naturals per a la seva creació pràcticament infinits, a diferència de la seva competència industrial com és el plàstic.

Una altra qualitat de les ampolles de vidre és la seva capacitat d’aïllament tèrmic, conservant molt millor la frescor que el plàstic, a més de ser un material que no deixa cap mena de rastre en quant a gust en la beguda que s’hi guarda dins, a diferència del que passa amb altres materials com les llaunes d’alumini o les ampolles de plàstic, que acostumen a deixar un regust que no és gens agradable a l’hora de beure.